Fluid Film Nas

Fluid Film er basert på lanolinolje (ullfett/sauefett) og har vært brukt i hele verden siden 1943 på skip og i offshoreindustrien, bl.a. på grunn av sine saltvannsbestandige egenskaper. På grunn av de gode rustbeskyttende og ikke minst ruststoppende egenskapene har Fluid Film vokst seg store innenfor mange bransjer og bruksområder. Vi erfarer at den virker helt unikt til understellsbehandling - og at vanlige antirustmidler fungerer dårlig på biler som har begynt å ruste. 

Fluid Film NAS er svært penetrerende, fortrenger vann og samler ikke skitt slik som vanlig olje gjør. Åpne kjeder kan derfor forlenge levetiden med 300%! Da den ikke fordamper eller størkner er den aktiv og penetrerende over lang tid. Den egner seg derfor svært godt som rustløser og smøremiddel. I løpet av et par måneder vandrer den ca. 15 cm - gjennom popnagler, falser osv. - enestående til hulromsbehandling!