• Søylebormaskin

    Med denne maskinen påtar vi oss større oppgaver for utboring, fresing samt gjenging av store dimensjoner.