Optimalisering / omprogrammering

Med Dieselpower Tuningsenteret som vår utstyrs og software leverandør kan vi tilby optimering og omprogrammering av nær sagt alt motorisert utstyr.

Personbiler, Lastebiler, Traktorer, Industrimotorer, MC , Atv , Scooter m.m 

Software skreddersys til den enkelte ECU. Dette er ekte software som er tilpasset unikt til ditt formål. Dette må ikke forveksles med billig kopiert software eller billige plastbokser som i verste fall kan medføre havari på din motor!

Med dem i ryggen er vi enda bedre rustet til å påta oss såkalte problemtilfeller som andre har gitt opp! Ingenting er umulig det tar bare litt lengre tid 🙂

Defekte styreenheter/tenningslåser/elektroniske nøkler etc. lar seg stort sett reparere. Med dagens priser vil det ofte være mer gunstig å reparere komponenter kontra å kjøpe nytt!